Select number of guests

Please contact us in order to discuss the booking for more than 8 people.
Phone: +371 27779928
Email: booking@kest.lv

 

Mēs piedāvājam tikai degustācijas ēdienkarti Piektdien, Sestdien un Svētdien pēc situācijas. ( Dārgie viesi ,ņemot vērā sezonas beigas, iespējams, ka svētdienās ja nesarezervēsies vismaz 15 viesi tad būsim spiesti jums atteikt pakalpojumu )


Piektdiena - 19:00
Sestdiena - 15:00 / 19:00 
Svētdiena - 13:00 ( ja piektdienas vakarā būs rezervējuši jau 15 viesi)

5 Kārtu degustācijas ēdienkarte 55.00€ / pers

Piemeklēti 5 alkoholiski dzērieni 40.00€ / pers

Piemeklēti 5 bezalkoholiski dzērieni 35.00€ / pers


Lai pilnībā izbaudītu pieredzi, lūdzu, atvēliet vismaz 2,5 stundas. Tomēr paturiet prātā, ka apvienojot dzērienus, vakariņas var aizņemt ilgāku laiku. Jūsu pieredzi var uzlabot arī kokteiļi pēc vakariņām atpūtas telpā Kest.

JA JUMS IR ALERĢIJAS, LŪDZU, informējiet mūs iepriekš, pievienojot komentāru pēdējai lappusei tiešsaistes rezervācijā
Lūdzu, ņemiet vērā: Bērni, kuri ir pieraduši pusdienot restorānos kopā ar vecākiem un ir iepazinušies ar restorānu etiķeti, ir ļoti gaidīti. Tomēr mūsu restorānā nav atsevišķas bērnu ēdienkartes.

Mēs nepasniedzam vegānu vai nesildītu pārtiku.

Lieli mājdzīvnieki nav atļauti restorānā KEST

 

All we offer is a tasting menu on Friday, Saturday and Sunday by the situation. (Dear guests, given the end of the season, it's likely that if at least 15 guests don't book on Sundays, then we'll be forced to deny you the service)


Friday - 19:00
Saturday - 15:00/19:00
Sunday - 13:00 (if 15 guests have already booked on Friday night)

5-round tasting menu 55.00 €

5 alcoholic beverages 40.00 €

5 non-alcoholic drinks 35.00 €


To fully enjoy the experience, please allow at least 2.5 hours. Keep in mind, though, that when you combine drinks, dinner can take longer. Cocktails after dinner in the lounge in Kest can also improve your experience.
IF YOU HAVE ALLERGIES please LET us know in advance by adding a comment to the last page of your online booking

Please note: children who are used to dining in restaurants with their parents and have become familiar with restaurant etiquette are highly welcome. However, our restaurant doesn't have a separate children's menu.

We don't serve vegan or unheated food.

Large pets not allowed at KEST restaurant