Välj antal gäster

Vänligen kontakta oss för bokningar för fler än 9 gäster på info@smakbyn.ax eller tel 018-43666. Ystävällisesti ottakaa yhteyttä meihin koskien yli 9 hengen varausta info@smakbyn.ax tai puh 018-43666. Please contact us directly for bookings for more than 9 guests at info@smakbyn.ax or tel. +358-18-43666.