Välj antal gäster

För reservationer över 12 personer vänligen kontakta vår försäljningstjänst fondis@fondis.fi

Välkommen till Brasserie & Bar Fondis reserveringssystem

Reservering för över yli 12 personer?

Annullering av reservation

Vill ni annullera en reservation?